Veterinarska ambulanta
Lazarević
Copyright ® 2011 Web design by NETBRE.INFO
info@netbre.info
Sterilizacija
Nazad
Zbog problema prenaseljenosti kućnih ljubimaca, sterilizaciji svojih životinja
pribegava veći broj ljudi nego ikada ranije. U Sjedinjenim Državama svake
godine eutanazijom biva usmrćeno preko 10 miliona pasa i mačaka, zato što
za njih ne može da se nađe dom. A ogromna većina ovih životinja su savršeno
zdrave, prijateljski raspoložene i mlade. Zbog ovoga mora da se posveti velika
pažnja sprečavanju neplaniranog razmnožavanja, ili razmnožavanja ako nema
već spremnih domova koji čekaju na bebe. Najbolje rešenje ovog problema je
sterilizacija ljubimaca.

PREDNOSTI STERILIZACIJE
Postoje dodatne prednosti za staratelja ljubimaca koji je primenio ovu
proceduru na svoje ljubimce: ove prednosti uključuju, u većini, duži i zdraviji
život ljubimaca; poboljšano ponašanje i veću vezanost za njihovu ljudsku
porodicu; povećanu bezbednost, jer sterilisani ljubimci su manje naklonjeni
tumaranju ulicama, gde bivaju povređeni ili čak izgube život u traganju za
parom; nema neželjenih potomaka; manja težnja sterilisanih ljubimaca da
"obeležavaju" ili oštećuju nameštaj, kao i značajno smanjenje mnogih medicinskih problema kao što su rak dojke i
materične infekcije, koji su prilično uobičajeni kod nesterilisanih životinja. Jednostavno rečeno, sterilizacija uklanja
sposobnost životinje da se razmnožava. Sterilizacija ženki uključuje hirurško uklanjanje ženkine materice i jajnika. Kod
mužjaka, uklanjaju se testisi. Oba zahvata se izvode pod potpunom anestezijom i smatraju se relativno sigurnim,
rutinskim i bezbolnim. Obično se životinja oporavi u roku od jednog dana od operacije.

KORISTI OD STERILIZACIJE VAŠEG LJUBIMCA
Postoje mnoge koristi zbog kojih bi valjalo sterilisati psa ili mačku. Kod ženki, sterilizacija će da ih spreči da prolaze kroz
nove cikluse "teranja". Nesterilisane ženke normalno ulaze u teranje nekoliko puta godišnje, a ovi ciklusi mogu da traju od
nekoliko dana do nekoliko sedmica i uključuju takvo ponašanje kao što je prskanje urinom (da, i ženke takođe mogu da
prskaju), obeležavanje urinom, zavijanje (urlikanje) kao i neka druga nerado viđena ponašanja. Sterilizacija mužjaka pre
nego što postigne zrelost gotovo uvek sprečava razvoj ponašanja vezanog za parenje, što uključuje prskanje urinom i
obeležavanje teritorije i želju da tumara naokolo tražeći partnerku . To samo po sebi dovodi životinju u veliku opasnost da
se povredi, ili čak izgubi život (od udarca autom, n. pr.); da postane predmet ljudske surovosti; da se zarazi od drugih
životinja, pogotovu u borbi.

STERILIZACIJA ŽENKI
Najčešće, preporučuje se da se ženski mačići sterilišu u uzrastu od šest meseci, pre prvog teranja. Operacija, zvana
"ovariohisterektomija", uključuje anesteziju, posle koje veterinar pravi rez kroz koji uklanja jajnike i matericu. Hirurški rez
se zatim zatvara ili neapsorbujućim šavom (koji zatim mora da se ukloni posle 7-10 dana); ili potkožnim šavom koji se
sam postepeno razlaže u telu. Postoji još jedan zahvat, koji se zove "podvezivanje jajovoda", koji ženku čini
sterilnom, ali je ne sprečava da ulazi u teranje i privlači mužjake. Zbog tog razloga, podvezivanje jajovoda nije posebno
popularno! Često nas pitaju da li ženka može da se steriliše iako je u sred ciklusa teranja. Dok većina veterinara voli da
izvede operaciju na životinjama koje nisu u teranju, neki će da je sterilišu i tada. Ipak, sterilizacija za vreme teranja je
mnogo bolja od čekanja i možda nastajanja neželjenih posledica po životinju, kao što je neželjena trudnoća, bolest ili
povreda dobijena od drugih životinja dok luta u potrazi za mužjakom.

STERILIZACIJA MUŽJAKA
Drugi naziv za sterilizaciju mužjaka je kastracija. Mužjaci se obično sterilišu u uzrastu između 5 i 9 meseci, pre nego što
otpočne sa običajem da prska urinom. Sterilizacija uključuje uklanjanje izvora polnih hormona i ćelija sperme, a to su
testisi. Dva zaseka su obično tako mala da šavovi nisu ni potrebni. Naravno, mačak se šalje kući istog dana.

KOJI UZRAST JE NAJBOLJI ZA STERILIZACIJU?
Najbolje vreme je pre nego što životinja dostigne zrelost. Mnogi stručnjaci tvrde da je uzrast od šest meseci idealno vreme
za sterilizaciju. Međutim, izvršena su mnoga proučavanja koja pokazuju da zdravi mačići, sterilisani već u uzrastu od šest
sedmica, sasvim dobro to podnose. Oporavak ovako mladih mačića je vrlo brz i do sada nisu utvrđene nikakve značajne
štetne posledice. Sterilizaciju zdravih mačića i štenaca još u ranoj mladosti odobravaju mnoge humanitarne, ali i stručne
organizacije, uključujući "Humanitarno društvo Sjedinjenih Država", "Američko veterinarsko udruženje", "Američko
humanitarno udruženje" i "Udruženje ljubitelja mačaka".
Neki ljudi ipak osećaju da mače treba da bude veće i jače pre nego što se podvrgne potpunoj anesteziji koja je neophodna
da bi se operacija izvela, kao i da dopuste više vremena za razvoj urinarnog sistema. A kada govorimo o mačkama, osim
ako Vaša mačka nema zdravstveni problem, sterilizacija se smatra bezbednom u SVAKOM uzrastu!

STERILIZACIJA KUJA I MAČAKA, DA ILI NE ?